Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
Home Phương pháp giải bài toán hóa
Array

[ Định Luật Bảo Toàn Nguyên Tố là gì ? ] Phương pháp giải bài toán hóa

Bạn học hóa sẽ biết đến định luật bảo toàn nguyên tốt là gì ? Để giải được các bài toán hóa chúng ta cần phải viết được phương trình hóa học và áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố để giải những bài tập là điều bắt buộc.

Định luật bảo toàn nguyên tố là gi ? Xem để hiểu rõ hơn.

dinh luat bao toan nguyen to

Định nghĩa định luật bảo toàn nguyên tố là : Các nguyên tố trong các hợp chất luôn được bảo toàn không mất đi mà chuyển từ hợp chất tham gia sang sản phẩm của nó.

Trong các phản ứng hóa học thông thường, các nguyên tố luôn được bảo toàn như vậy có nghĩa: “Tổng số mol nguyên tử của một nguyên tố X bất kỳ trước và sau phản ứng luôn bằng nhau”.

Ví dụ:
Bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ: CH4+ 2O2 tạo thành CO2+ 2H2O

Bài tập 1: Cho nO2=0,2 nH2O là 0,1 hỏi nCO2 = a ?

Bảo toàn nguyên tố oxi ta có:

0,22( 2 nguyên tố oxi trong O2)= 0,11( 1 nguyên tố oxi trong nước)+a*2( số nguyên tố oxi trong CO2)

=> Suy ra a=0,3

Phương pháp bảo toàn nguyên tố và các ví dụ thực tế.

phuong phap va cach giai bai tap hoa theo dinh luat bao toan nguyen to

Phương pháp bảo toàn nguyên tố có thể áp dụng cho hầu hết các dạng bài tập, đặc biệt là các dạng bài hỗn hợp nhiều chất, xảy ra nhiều biến đổi phức tạp. Dưới đây là một số dạng bài tập điển hình.

VD1. Từ nhiều chất ban đầu tạo thành một sản phẩm.

Từ dữ kiện đề bài →→ số mol của nguyên tố XX trong các chất  đầu →→ tổng số mol trong sản phẩm tạo thành →→ số mol sản phẩm.

– Hỗn hợp kim loại và oxit kim loại →→ hiđroxit kim loại →→ oxit

– AlAl và Al2O3Al2O3 + các oxit sắt hỗn hợp rắn →→ hyđroxit →Al2O3+Fe2O3→Al2O3+Fe2O3

⇒⇒ nAl2O3(cuối)nAl2O3(cuối) = nAl2nAl2 + nAl2O3(đầu)nAl2O3(đầu); nFe2O3(cuối)nFe2O3(cuối) =  ∑nFe(đầu)2

VD2 Biết X là axit cacbonxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon.

Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2O2, thu được 26,88 lít khí CO2CO2và 19,8 gam H2OH2O. Biết thể tích các chất đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của Y trong 0,4 mol hỗn hợn trên là :

A. 11,411,4 gam   B. 19,019,0 gam   C. 9,09,0 gam   D. 17,717,7 gam

giai bai tap vd2 dinh luat bao toan nguyen to
giai bai tap vd2 dinh luat bao toan nguyen to 2

VD3: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm một ancol và một axit đơn chức có cùng số nguyên tố cacbon cần dùng 0,45 mol O2O2, thu được 0,4 mol CO2CO2 và 0,5 mol H2OH2O. Phần trăm khối lượng của axit trong hỗn hợp trên là:

A. 46,5%  B. 32%  C. 50%%       D. 49,18%

giai vd 3

Với định nghĩa và các bài tập ví dụ về định luật bảo toàn nguyên tố bên trên, chúng tôi mong sẽ giúp ích được các bạn có thêm chút kiến thức để trang bị khi đến lớp và ngày càng học giỏi môn hóa học nhé.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments